Tradice, ekologie a otevřenost

Pracovníci školy

Ředitelka školy

Mgr. Denisa Dušíková

Přehled pracovníků školy

Mgr. Diana Valentová – učitelka 1. a 3. roč.
Mgr. Denisa Dušíková – učitelka 4. a 5. roč.
Mgr. Jana Lungová - učitelka 2. roč.

Mgr. Michal Dušík - učitel - Aj, ČaS, ICT
Eva Stone – vychovatelka ŠD

Dagmar Bělohoubková - asistentka pedagoga


Petra Svobodová – vedoucí učitelka MŠ
Bc. Andrea Bittnerová – učitelka MŠ
Zdena Mašindová – vedoucí ŠJ, hospodářka
Eva Dymáčková– kuchařka
Alena Uhýrková - kuchařka, uklízečka

Ludmila Vajová – školnice, uklízečka


Školská rada

Mgr. Diana Valentová - zástupce pedagogů
Eva Stone - zástupce rodičů
Ludmila Vajová - zástupce Obce Lovčice

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.