Tradice, ekologie a otevřenost

Otužování, atletika a dílny od šk. roku 2016/17

Ještě navážu na výcuc z třídních schůzek:
 
Otužování dětí
Od příštího školního roku bychom rádi zavedli otužování dětí o velké přestávce. Jsou školy, kde to již funguje a vesměs si tuto činnost pochvalují. Viz třeba tento článek o jedné malé škole ze Znojma: brno.idnes.cz/Brno-zpravy.aspx?c=A100121_200303_brno_aja. Nikoho samozřejmě nebudeme do této činnosti nutit. Zajímá nás názor rodičů našich žáků. Můžete prosím vyplnit tento krátký dotazník? Zabere Vám maximálně pár minut. Děkujeme.
Dotazník: goo.gl/forms/rDJsw5FFtV
 
Atletika
Uvažujeme o založení atletického oddílu pro děti z Lovčic. Jeho náplní budou jednak základy atletických disciplín, ale i další činnosti, jako např. turistika, pobyt v přírodě, cyklistika apod. Tento oddíl by měl být otevřen pro všechny malé zájemce bez ohledu na jejich výkonnost. Hlavním cílem není získávat medaile, ale užít si radost z pohybu. 
Tento plán uskutečníme pouze, pokud se najde dostatek dospělých, kteří budou ochotni investovat do místních dětí trochu svého času. Pro jednoho člověka by to časově bylo příliš náročné, ale pro tým lidí, kteří by se o povinnosti dělili, by to nemuselo být tak hrozné.
Výzva: Najdou se rodiče, prarodiče, starší sourozenci, tety či strýcové, kteří se chtěli stát součástí sportovního oddílu? Pokud ano, přihlaste se mi prosím na mé mailové adrese a uveďte, kolik času a jak často byste byli ochotni investovat. (Nemáte-li s touto činností zkušenosti, nevadí. Pojedeme podle předem připraveného plánu.)
Díky za spoustu ohlasů.
Mail: lovcice.teacher@gmail.com
 
Dílny
Pokud se Vám třeba někde na půdě válí stará prkna a Vy nevíte, co s nimi, darujte je škole. Nám ještě skvěle poslouží.
 
Děkuji
 
Michal Dušík

Stručný výcuc z třídní schůzky:

 

·        Od 11. dubna očekáváme návrat paní Mašindové do práce

·        středa 13. dubna od 14.30 hod brigáda na školní zahradě i s tatínky (musíme zabetonovat tabuli) – PŘEDEM DĚKUJEME

·        15. 4. – 17. 6. výuka plavání žáků 2. a 3. roč - bazén Bučovice

·       13. 5. v 17 hod  Karel IV. – květnová výstava a vystoupení v místním kostele

·        16. 5. žáci III. třídy exkurze do Prahy

·        12. červen - olympijské hry ke Dni dětí

·        13. červen  - školní výlet do Lednice

·        Divadlo Radost Brno – datum budeme upřesňovat

Závěr školního roku - společné rozloučení na školní zahradě  (podrobnosti připravujeme).

Připomínáme parkování u školy – využijte, prosím, parkoviště u kostela nebo u hasičky.

 

Těšíme se na všechna společná setkání.

 

 

VŠI VE ŠKOLE - PROSÍM, ČTĚTE:

Při napadení vší mluvíme o parazitárním přenosném onemocnění. Postihnout může člověka bez ohledu na jeho věk či pohlaví. Typicky se napadení vší však objevuje u dětí povinných základní školní docházkou, přičemž více jsou k němu náchylná děvčata.

Z důvodu nedostatečné informovanosti laické veřejnosti o problému vší má toto onemocnění i psychologickou stránku, zahrnující pocity viny, studu a vyloučení ze společnosti. Jak však napoví následující text, s úrovní hygieny konkrétního jedince či rodiny pedikulóza rozhodně nesouvisí.

Onemocnění je rozšířené celosvětově bez vztahu k vyspělosti konkrétních zemí. Jen mizivý počet skutečně onemocnělých je evidován dětskými a jinými lékaři.

Dva druhy vší

Na člověku parazitují dva základní druhy vší. Jedná se o Veš dětskou (Pediculus capitis) žijící ve vlasaté části hlavy a o Veš šatní (Pediculus humanus), která žije ve spodním prádle a na související oblasti lidského těla.

Oproti tomu Veš dětská přežívá spolehlivě veškeré úkony hygieny, tedy mytí hlavy a česání běžným hřebenem. Mimo vlasy (např. na tkaninách) nepřežívá obvykle déle než jeden den. Z toho je skutečně patrné, že s úrovní hygieny výskyt vší nesouvisí. S tímto faktem je nemocného a jeho okolí seznámit.

Veš dětská a její životní cyklus

Samička dospělé vši pohybující se ve vlasech začne několik hodin po kopulaci klást vajíčka (hnidy). Tyto hnidy lepí na vlasy těsně při pokožce speciálním, velmi účinným lepidlem, které je bílkovinné povahy. Odolává působení vody, šamponů a česání vlasů běžným hřebenem. Tvrzení, že hnidy se nelepí na barvené vlasy, je mylné, lépe řečeno ne vždy pravdivé. Proto se likvidace vší obarvením vlasů nepokládá za dostatečné opatření.

Hnidy lze nalézt obvykle v krajinách za ušními boltci a na týle. Z hnid se za 8-10 dní líhnou larvy (nymfy), které jsou již podobné dospělým vším. Jsou ihned schopné bodat a sát krev. Po trojím svlékání se nymfa opět za cca 8 dní promění v dospělou veš. Ta se dožívá maximálně dalších 30 dní, za které ovšem dokáže naklást několik desítek hnid.

Šíření vší

Veš vždy zůstává v kontaktu s lidskými vlasy a samovolně je neopouští. K přenosu je třeba přímý a nikoliv zběžný kontakt vlasů nemocného a zdravého člověka, k jakému dochází zejména u dětí při kolektivní práci ve škole, při hrách, apod.

Dospělá lezoucí veš si jednoduše „přestoupí“ na nového hostitele, kde klade nové hnidy a životní cyklus se opakuje. Přenos vzduchem není možný. Dlouho se diskutovala možnost přenosu na předmětech, např. na hřebenech, ale dle nejnovějších publikací se jeví jako značně nepravděpodobná. Pravděpodobnější je přenos pomocí tkanin (čepic, ručníků, ložního prádla, čalounění), do kterých se veš zachytí. Dojde-li včas ke kontaktu tkaniny s vlasy člověka, může veš takto osídlit nového hostitele. Nemá na to však mnoho času.

Jakmile se parazit ocitne mimo hostitele, ztratí tak zdroj obživy. V řádu několika hodin se dehydratuje a vyčerpá, ztratí schopnost sát a poté se i pohybovat.

Hyne do cca 24 hodin od posledního sání,

 s klesající teplotou okolí se však tato doba může prodlužovat.

Příznivým prostředím k šíření vší jsou všechny dětské kolektivy, ať už se jedná o pravidelnou školní a zájmovou činnost nebo o jednorázové akce typu letních táborů a sportovních výcviků. Děti se při práci, hře nebo tanci nevědomky hlavami dotýkají – z tohoto důvodu je výskyt nejčastější u dívek ve věku od 6 do 10 let, které se k sobě přibližují častěji než chlapci, a přenos je u nich podpořen dlouhými vlasy. Obvyklý, a v podstatě téměř jistý, je také přenos mezi sourozenci, zvláště pokud sdílejí společné lůžko.

Rodiče a dítě s pedikulózou

Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě má vši, musí tuto skutečnost nahlásit ve škole a v kolektivech, kde se dítě v období posledních dvou týdnů pohybovalo. Nemocné dítě nesmí být odesláno do dětského kolektivu (škola, dětský tábor) do doby, než rodiče provedou odstranění všech lezoucích vší a také hnid (zlikvidovány musejí být všechny hnidy ulpělé na vlasech ve vzdálenosti 0-10 mm od pokožky).

Školy a jiné instituce jsou povinny o výskytu vší v kolektivu informovat rodiče ostatních dětí. U těch je na místě provádět pravidelnou kontrolu ve vlasaté části hlavy v intervalu 2 dnů po dobu cca 3 týdnů.

Příznaky nákazou vší, vzhled hnid a vší

Hnidy se jeví jako miniaturní váčky připojené k vlasům, většinou bělavě lesklé. Jejich velikost se pohybuje okolo 1 mm. Na rozdíl od lupů je nelze smýt či odfouknout. Odstranitelné jsou pouze mechanicky

Hnidy nacházející se na vlasu dále než 1 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé, neboť vlas roste o cca 1 cm za měsíc a tato doba přesahuje dobu trvání životního cyklu vší.

 Naopak nález hnid blíže k pokožce znamená, že ve vlasech jsou pravděpodobně i pohybující se dospělé vši.

Dospělá veš má hnědékapkovitě protáhlé tělo o délce pouze 2-4 mm s třemi páry končetin, kterými se přichycuje k vlasu. V časném stádiu rozvoje nemoci bude možno nalézt ve vlasech maximálně na dvě desítky lezoucích vší, v případě pokračování bez léčby pak až několik stovek jedinců.

Léčba vší

Léčbu zahájíme pouze v případě, že ve vlasech najdeme dospělé lezoucí vši. V souladu s tímto nálezem by měly být na jednotlivých vlasech (především za ušním boltcem a na týle) nalezeny hnidy nacházející se blízko (pod 1 cm) k pokožce.

Dítě do vyřešení problému nesmí do dětského kolektivu!

Je-li nemocným muž či chlapec, nabízí se nejjednodušší řešení, tedy ostříhání vlasů na délku pod 1 cm. V takto krátkých vlasech vši žít nemohou.

Pokud je toto řešení nevhodné, např. u dívek, postupujeme takto:
V lékárně zakoupíme přípravek proti vším. Je k dostání bez lékařského předpisu a zákazník má na výběr v podstatě ze dvou možností.

První z nich je koupě šampónu nebo spreje s insekticidem vyvinutým proti vším, který parazity hubí ochromením jejich nervové činnosti.

Druhou možností jsou přírodnější přípravky s olejnatými látkami, které ucpávají vším dýchací cesty. V poslední době se jeví jako vhodnější druhé jmenované přípravky, neboť není možné, aby na ně byly vši rezistentní a jejich používáním se rezistence nezvyšuje (viz. výše). Nepůsobí škodlivě na pokožku hlavy a na vlasy. Přípravek použijeme dle návodu na obalu.

Proceduru je nutno ještě opakovat po 8-10 dnech, protože většina přípravku nezabíjí hnidy. Smyslem opakovaného použití je likvidace vší, které by se eventuelně mohly vylíhnout z nepoškozených hnid (viz. životní cyklus vši).

Dále léčbu podpoříme vyčesáváním vlasů tzv. všiváčkem, což je velmi hustý hřeben, který je k dostání v lékárně nebo je přibalen k přípravku proti vším.

Vyčesané vši a hnidy necháme padat na bílý papír nebo do umyvadla a poté likvidujeme (spláchneme).

Hnidy, které nebylo možné vyčesat, můžeme odstranit malými nůžkami i s vlasem. Vajíčka připevněná daleko od pokožky (nad 1 cm se jedná o mrtvé či vylíhlé hnidy) necháme s vlasy odrůst. Teprve po odstranění všech podezřelých hnid a lezoucích vší je možné dítě poslat do kolektivu.

 

 

Už máme rezervaci na školní výlet. Tentokrát se vším všudy - autobus, řízky, limonáda, igelitové pytlíky a ...Lednice.   Jedeme do Lednicko-Valtického areálu. Dopoledne se budeme kochat přírodními krásami a ve 13 hodin budeme zpívat z muzikálu Noc na Karlštejně: "Jede král, jede král!"

Završíme jarní projekt týkající se 700. výročí narození největšího Čecha - Karla IV.

Čeká nás nejen povídání, ale také středověké dílny. Tak teď ještě objednat počasí.

Výzva

Základní škola a Mateřská škola, Lovčice,

okres Hodonín, příspěvková organizace

 

Ředitelka školy vyhlašuje výběrové řízení 

na pracovní pozici učitel/ka  Člověk a jeho svět a ICT (úvazek 0,2).

 

Podmínky přijetí:

VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ

Nástup možný ihned.

Nabídky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte na adresu:

ZŠ a MŠ, Lovčice, okres Hodonín,  příspěvková organizace,

Lovčice 119,  69639.

Poté budete kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru.

 

                                               Mgr. Denisa Dušíková

                                                   ředitelka školy.

                                                                                                             V Lovčicích 28. září 2015

 

 

Mystery Skype

V úterý 13. 1. si páťáci a čtvrťáci vyzkoušeli hru Mystery Skype. V této hře se přes Skype spojí dvě třídy na různých místech světa. Děti si navzájem kladou otázky, na které lze odpovědět ano / ne. Mají za úkol zjistit, kde se nachází druhá třída.

Včera jsme hráli s žáky ze státu Connecticut ve Spojených státech amerických. A dokázali jsme to zjistit!

Tady se můžete podívat na krátký sestřih, jak nás viděli v USA:

www.youtube.com/watch?v=79_A_3zOSbg&feature=youtu.be

Pokračujeme už příští týden. Odkud asi budou?

Všechny zdravím

Michal Dušík

 

Your English homework? Play PC games!

Throw snowballs at a fake (falešný) Santa: learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/santa-snowball-shoot (easy)

Santa is getting fat. Make him run: learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/run-santa-run (easy)

Pexeso: learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/christmas?page=1 (easy)

My favourite day (a story): learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/christmas?page=1 (medium)

Santa's little helper (a story): learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/christmas?page=1 (medium)

...and many more.

Are you tired of Christmas? There's a football game for you: learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/christmas?page=1

Enjoy the holiday!

Michal

Krajina v pohybu Olomouc

OLOMOUC-20v-C3-BDstava.pdf (720044)

POZOR - DŮLEŽITÉ!!!

Vážení rodiče, rozjel se nám školní rok a s ním znovu i některé nešvary!

 

Žádáme Vás, abyste dbali na bezpečnost našich dětí, především školáků, kteří chodí do školy sami a používají přechod pro chodce. Dle zákona 361/2000 Sb. je řidič povinen zastavit minimálně

5 metrů před přechodem. Dodržujte, prosím, tento zákon, neparkujte u školy, ani u výjezdu od školy!!!

 

P.S. Ranní procházka 50 m z parkoviště u hasičky nám všem jenom prospěje.

Děkuji za Vaše děti.

D.D.

Jak vybrat školní brašnu

 

letak_brasna.pdf (1,3 MB)

Čtení pomáhá

Jedná se o projekt, který spojuje pobídku ke čtení s výzvou k dobrým skutkům. Každý čtenář do 18 let, který přečte některou z knížek nabízených na webu, a potvrdí to krátkým internetovým testem, dostane finanční odměnu. Tu však věnuje někomu, kdo potřebuje pomoc. Předseda výběrové komise Zdeněk Svěrák je přesvědčen, že i dnešní děti mají v duši solidaritu s lidmi postiženými nemocí, úrazem či stářím.

www.ctenipomaha. cz

Přírodní zahrada

 prirodni zahrada.doc (46,5 kB)

Účastníme se grantového programu Na zelenou!

Na zelenou.doc (539,5 kB)

4 x 5 pro rodiče

 

4 x 5 pro rodice.doc (16,5 kB)

O metodice Sfumato  (Splývavé čtení) :

 

20101005_LCA_03.pdf (652,9 kB)

Stručné porovnání metod výuky čtení

 

www.abcmusic.cz/vysvetleni_metod.pdf

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.